. لاغري . قبولي در کنکور . عطر ماه تولد
 
 

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله
عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس میهمانان جشن 2500 ساله شاهنشاهی

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس مراسم جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس شاه در جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
سخنراني محمدرضا پهلوي در ضيافت جشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي با حضور مهمانان خارجي ۱. محمدرضا پهلوي ۲. غلامعلي سيف ناصري ۳. هرمز قريب ۴. نيكلاي پادگورني ۵. بودوئن ۶. كنستانتين كارامانليس ۷. ملكه اينگريد (همسر پادشاه دانمارك)

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
رژه اراده‌هاي دواسبه دوره هخامنشي از مقابل جايگاه

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
نماي عمومي از آثار و بقاياي تخت جمشيد (پرسپوليس) در ايام جشنهاي ۲۵۰۰ ساله

عکسهای مرتبط

جدیدترین عکس ها

تبلیغات