. لاغري . قبولي در کنکور . عطر ماه تولد
 
 

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان
مراسم هفتم هنرمند جوان سینما و تلویزیون ساناز کیهان طی یک مراسم خصوصی در رستوران نایب با حضور تعدادی از هنرمندان برگزار شد.
در مراسم هفتم ساناز کیهان بازیگرانی همچون:پوریا پورسرخ,پویا امینی,محسن افشانی,حدیث میر امینی و نیلوفر امینی فر حضور داشتند.

 

حدیث میرامینی و نیلوفر امینی فر در مراسم ختم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

پوریا پورسرخ و پویا امینی در مراسم هفتم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

محسن افشانی و پویا امینی در مراسم ختم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم ختم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکس مراسم هفتم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکس بازیگران در ختم شادروان ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

حدیث میرامینی در مراسم هفتم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

پوریا پورسرخ و محسن افشانی

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکس جدید بازیگران در ختم ساناز کیهان

عکس بازیگران در مراسم هفتم شادروان ساناز کیهان

عکسهای مرتبط

جدیدترین عکس ها

تبلیغات